۹۰/۰۸/۲۸ | 16:52
ای اهل ایمان خدا ورسول وصاحبان امر ولایت را اطاعت کنید